Coaching bij opruimen

  • Letterlijk of figuurlijk schoon schip maken

Wil je helder krijgen wat er echt toe doet in jouw leven? Ruim dan bewust je spullen op.

“The world is in a constant dance of fluid patterns of ebbing and flowing energy. Underlying this motion is a cosmic order, an innate harmony of all life” - Denise Linn

Je kunt mijn hulp inroepen bij het opruimen van je spullen (Clutter Clearing™) en bij een energetische schoonmaak (Elemental Space Clearing®) in je woonhuis of op je werkplek en voor je organisatie. Het kan ook onderdeel uitmaken van een breder coachingstraject bij persoonlijke of professionele vragen en bij organisatieontwikkeling.  

Wanneer begeleiding bij opruimen en energetisch schoonmaken

  • Je huis, werkplek of organisatie aandacht van je blijft vragen
  • Als je verlangt naar een koerswijziging in je werk of persoonlijke leven
  • Bij een nieuwe start of om een moeilijke periode af te sluiten
  • Voor en na een verhuizing
  • Tijdens of nadat iemand ziek was in het huis of er is overleden 
  • Bij een jaarlijkse (voorjaars)schoonmaak 
  • Als je een oppepper kunt gebruiken of de energie in een ruimte wilt verhogen
  • Om je intuïtie beter te leren kennen

Reacties
"De opschoning van mijn huis maakte me er veel meer van bewust hoe ik me voel en hoe het huis en ik met elkaar samenhangen. Ik had me bijvoorbeeld niet gerealiseerd dat de kinderkamer niet fijn aanvoelde. Met mijn zoontje heb ik een gesprek gehad over zijn kamer en deze daarna helemaal anders ingericht."
"Het was erg prettig om onder kordate begeleiding de werkruimte door te kammen. Wat ik vooral als positief ervoer: Je gaf er een kop en staart aan -zelfs 60 seconden doet iets- en dat maakte het een echt project was met een voorbereiding, rode draad, doel en resultaat. Je greep in waar nodig om met me stil te staan bij het doel, zodat ik beter keuzes kon maken. Je koos niet voor short cuts maar hielp mee om het doenbaar te maken. Verder motiveer je waar nodig en doe je soms zelf dingen waar handig. Een super coach!"
"Ik ervoer verstilling tijdens de ceremonie. Het was fijn om de ruimtes in mijn huis te bedanken. Door de energetische schoonmaak is de band met mijn huis expliciet gemaakt en versterkt."
"Allereerst vond ik het erg fijn om samen alles rondom de start op mijn nieuwe locatie samen te bespreken. Punt voor punt stil te staan bij mijn doel, de intenties waarmee ik lessen wil aanbieden. Wat ik de mensen wil brengen. Maar ook de obstakels die ik zag. Het was goed om ook samen de ruimte te bekijken. De energetische opruiming hebben we op een andere plek gedaan met mooie symbolen.
De eerste keer dat ik mijn werkruimte huurde, heb ik deze bewust zelf 'ingenomen' met een kaarsje en muziek, het voelde goed. De coaching bracht mij dat ik vanuit neutraliteit en vertrouwen mijn stappen zet en ondermijnende gedachten geen voeding geef." 
"De space clearing kwam precies op het goede moment. Het was fijn om erbij stil te staan waarom we ook alweer wilden verhuizen. Door alle verbouwingshectiek was dat naar de achtergrond verdwenen. Het was voor de kinderen heel leuk om samen de bloemenbordjes te maken."

Iets voor jou?

Wil je weten of het iets voor jou is? De eerste stap bestaat altijd uit een persoonlijk gesprek waarin we kijken naar je wensen en hoeveel tijd je ervoor beschikbaar hebt. Hieronder staat meer informatie over het opruimen en schoonmaken. Een combinatie van beide vormen kan ook en ik begeleid tevens op afstand en online. 

Neem voor meer informatie of een vrijblijvend oriënterend (online) gesprek contact met me op.

Spullen opruimen 

Huizen en gebouwen vertellen een verhaal over hoe we kijken naar onszelf en de wereld om ons heen. Jouw huis of werkplek weerspiegelt je interesses, overtuigingen, zorgen, temperament en voorliefdes. Materialen, inrichting en spullen oefenen invloed uit op jouw leven. Dingen om je heen waar je van houdt, brengen rust, lichtheid en een gevoel van harmonie. Door bewust je leef- of werkplek op te ruimen, maak je tegelijkertijd innerlijk ruimte voor wat er voor jou echt toe doet.

Waarom opruimen

Een opeenstapeling van spullen waar je niet meer van houdt of die je niet langer gebruikt, remmen je af om belangrijke besluiten over je leven te nemen of nieuwe wegen in te slaan. In een omgeving met 'rommel' voel je je eerder onthand en krachteloos. Omgekeerd vormt het opruimen van spullen een krachtige katalysator om daarna weer beter voor je spullen én voor jezelf te zorgen. Zeker wanneer het opruimen gebeurt met een helder doel voor ogen. Waar wil jij ruimte voor maken in je leven? Dat vertrekpunt helder krijgen en voor ogen houden, maakt de kern uit van mijn begeleiding. Je bent altijd zelf degene die de keuzes maakt over wat wel en niet op te ruimen.

Energetisch schoonmaken 

Het doet iedereen goed om een fijne plek te hebben, om in te ontspannen of productief te werken. Welke ruimte die je binnenging gaf je meteen een licht en opgewekt gevoel? Herinner je je een ​​ruimte waar de stemming om te snijden was? Een ruimte bestaat niet alleen uit een verzameling materialen en spullen, het bezit ook een eigen karakter en humeur, een eigen energie. Ruimtes waar energie vastzit of zwaar aanvoelt, schoon je op en breng je in balans met verschillende technieken, zooals met geluid, geur, symboliek en beweging. In alle culturen passen en door alle tijden heen passen mensen dit in verschillende vormen toe. In mijn begeleiding stem ik de gebruikte techniek af op wat bij jou past.

Waarom energetisch schoonmaken

In een huis met gereinigde en vitale energie vind je rust, voel je je verbonden met jezelf en doe je nieuwe kracht op. Een gereinigde werkplek voelt ontspannen aan en zorgt dat je je werk geconcentreerd en met vertrouwen doet.  

Werkwijze

Eerst bespreken we hoe je de ruimte(s) ervaart en welke verandering je zoekt. Vervolgens maak ik een passend werkplan om de gewenste levensenergie in de ruimte te brengen. Ik maak een stilleven dat laat zien waar je naartoe wilt werken en gebruik daarbij alle elementen uit de natuur: aarde, water, vuur en lucht en ik gebruik de kracht van intentie. Dit resulteert bij jezelf in helderheid over de dingen die je bezighouden en zet verandering in zowel hoofd als hart alvast in gang. Vanaf de eerste sessie ervaar je zo al resultaat.

Mijn Expertise

Ik ben gecertificeerd Clutter Coach™ en Elemental Space Clearing Practitioner® via de Linn methode. De focus van deze opleidingen is: compassie, niet-oordelen en de cliënt begeleiden om het leven te bereiken dat jij zelf echt wilt. Tevens volgde ik de training Science of Energy Healing bij ACEP (Association for Comprehensive Energy Psychology) om de wetenschappelijke onderbouwing van het energetisch werken beter te begrijpen. 

 

 
 
 

Tarief

Een oriënterend gesprek is vrijblijvend en zonder kosten. Ik hanteer zakelijke en particuliere tarieven. 

Op mijn diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing. Bij particuliere begeleiding gelden aanvullende bepalingen  

Neem voor meer informatie of een vrijblijvend oriënterend (online) gesprek contact met me op.