In verbinding met je hart

Ben je op zoek naar verheldering van organisatie- of levensvragen? Ik bied steun als aandachtige gesprekspartner. Jij blijft je eigen raadgever

Gesprek

In mijn begeleiding starten we met gesprek van mens tot mens. Ik luister onbevooroordeeld, ben samen stil, denk mee en tegen, totdat helder is waar het jou om gaat en welke stappen je kunt zetten om verder te komen met wat je wilt bereiken. 

Individueel

 • Behoefte aan: betere zelfzorg, meer vitaliteit, rust, balans tussen persoonlijke leven en werk
 • Iets willen veranderen en daarover keuzes maken
 • Een veeleisende periode in je persoonlijke leven of werksituatie
 • Meer contact ervaren met jezelf of andere mensen
 • Meer verbinding voelen met de natuur
 • Op zoek gaan naar je spiritualiteit en inspiratie
 • Verlangen naar meer vertrouwen in het leven
 • Je bent geconfronteerd met verandering door ziekte of beperking of verlies van een dierbare

Organisatie

 • Efficiënter samenwerking in raad van bestuur, directie of managementteam
 • Visie- en strategieontwikkeling
 • Conflictbemiddeling

Meer informatie

Voor een praktischer of ceremoniële insteek, zie mijn diensten space & clutter clearing en ceremoniële bijeenkomsten

Neem voor meer informatie of een oriënterend gesprek contact met me op. 

 

 

Ruimte voor een sprankelend leven

Wil je stilstaan bij wat er echt toe doet in het leven? Ruim dan bewust je spullen op

“The world is in a constant dance of fluid patterns of ebbing and flowing energy. Underlying this motion is a cosmic order, an innate harmony of all life” - Denise Linn

Coaching

Ik begeleid je bij het opruimen van spullen (clutter) of bij een energetische schoonmaak in je woonhuis of op je werkplek. Het aantal sessies hangt af van je vraag. De eerste stap bestaat altijd uit een persoonlijk gesprek waarin we kijken naar je wensen. Hieronder staat meer informatie over Clutter & Space Clearing. Neem voor meer informatie of een oriënterend gesprek contact met me op. 

Clutter Clearing

Huizen en gebouwen vertellen een verhaal over hoe we kijken naar onszelf en de wereld om ons heen. Jouw huis of werkplek weerspiegelt je interesses, overtuigingen, zorgen, temperament en voorliefdes. Materialen, inrichting en spullen oefenen invloed uit op jouw leven. Dingen om je heen waar je van houdt, brengen rust, lichtheid en een gevoel van harmonie. Door bewust je leef- of werkplek op te ruimen, maak je tegelijkertijd innerlijk ruimte voor wat er echt toe doet.

Waarom opruimen

Een opeenstapeling van spullen waar je niet meer van houdt of die je niet langer gebruikt, remmen je af bij besluiten nemen of nieuwe wegen in te slaan. In een omgeving met onopgeruimde spullen voel je je eerder onthand en krachteloos. Omgekeerd vormt het opruimen van spullen de katalysator om beter voor je spullen én voor jezelf te zorgen. Zeker wanneer je dat gebeurt met een helder doel voor ogen, over waarvoor je ruimte wilt maken in je leven. Dat maakt de kern uit van mijn begeleiding. 

Elemental Space Clearing

Het doet iedereen goed om een fijne plek te hebben, om in te ontspannen of productief te werken. Ben je ooit een ruimte binnengegaan waar je je meteen licht en opgewekt voelde? Of een ​​ruimte waar de stemming om te snijden was? Een ruimte bestaat niet alleen uit een verzameling materialen en spullen, het bezit ook een eigen karakter en humeur, een eigen energie. Met gebruik van verschillende technieken, door alle tijden heen en in alle culturen toegepast, kunnen ruimtes waar energie vastzit of zwaar aanvoelt, worden opgeschoond en in balans gebracht. 

Werkwijze

Ik maak bij een space clearing gebruik van elementen uit de natuur: aarde, water, vuur en lucht en van de kracht van intentie. Eerst bespreken we hoe je de ruimte ervaart en welke verandering je zoekt en vervolgens ga ik aan het werk om de gewenste levensenergie in de ruimte te brengen en op jou af te stemmen. Dit brengt ook bij jezelf helderheid over de dingen die je bezighouden en het zet verandering in gang.

Wanneer

 • Als je verlangt naar verandering in je leven of werk
 • Bij een nieuwe start in het leven
 • Om een moeilijke periode in het leven af te sluiten
 • Wanneer je huis 'leeg' aanvoelt
 • Ter afsluiting van het opruimen van spullen
 • Voor de start van nieuwbouw
 • Voor een verhuizing
 • Voordat je een gebouw in de verkoop zet
 • Tijdens of nadat iemand ziek was in het huis of er is overleden 
 • Jaarlijkse voorjaarsclearing 
 • Als je een oppepper kunt gebruiken of de energie in een ruimte wilt verhogen

Waarom space clearing

In een huis met gereinigde en vitale energie vind je rust, voel je je verbonden met jezelf en doe je nieuwe kracht op. Een gereinigde werkplek voelt ontspannen aan en zorgt dat je je werk geconcentreerd en met vertrouwen doet.  

Neem voor meer informatie of een oriënterend gesprek contact met me op. 

 

 
That's All