Privacyverklaring

Op deze pagina staat de privacyverklaring van Mariëlle Cuijpers. In de verklaring staat informatie over de persoonsgegevens die ik verwerk, de doelen en grondslagen voor die verwerking, bewaartermijnen, met welke derden ik je gegevens deel of kan delen, cookies, beveiliging en hoe je een verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering van je gegevens kunt doen. Door gebruik te maken van mijn website stem je in met mijn privacybeleid.

Mariëlle Cuijpers, gevestigd aan Cascademuur 19, 3991 VN Houten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: www.mariellecuijpers.com | Cascademuur 19, 3991 VN Houten | +31648683070 | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Wanneer je vragen hebt of informatie wilt, voel je vrij om contact met me op te nemen. 

 

Mariëlle Cuijpers verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Verwerking Persoonsgegevens 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Verwerking bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens 

Mariëlle Cuijpers maakt gebruik van een oriënterend gespreksverslag waarin mogelijk gegevens zijn opgenomen over je welbevinden en gezondheid om je gerichter te kunnen adviseren of begeleiden. Ten behoeve van een advies- of begeleidingstraject op maat maakt Mariëlle Cuijpers tevens gebruik van een opdrachtovereenkomst en reflectieverslagen, waarin mogelijk ook bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens zijn opgenomen over je welbevinden en gezondheid. > grondslag: toestemming

Doel en op basis van welke grondslag verwerking van persoonsgegevens

Mariëlle Cuijpers verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Verwerkingsgrondslag: uitvoering van een overeenkomst:

 • Het afhandelen van jouw betaling.

Verwerkingsgrondslag: toestemming:

 • Verzenden van de nieuwsbrief;
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren.

Mariëlle Cuijpers verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Mariëlle Cuijpers neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Bewaren persoonsgegevens 

Mariëlle Cuijpers bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Gezien wettelijke verplichtingen hanteren we de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

Persoonsgegevens  cliënten > Bewaartermijn 7 jaar > Wettelijke bewaartermijn fiscus

Bijzondere gegevens ten behoeve van advies of begeleiding van bestaande cliënten bewaren wij niet langer dan twee jaar na afloop van het laatste gesprek. De gegevens van potentiële cliënten bewaren wij niet langer dan twee jaar na het eerste contact indien er geen overeenkomst tot stand komt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Mariëlle Cuijpers verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Mariëlle Cuijpers blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Daarnaast kan Mariëlle Cuijpers jouw persoonsgegevens verstrekken aan andere derden. Dit laatste doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Gebruik van cookies, of vergelijkbare technieken

Mariëlle Cuijpers gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

De gebruike cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

Toepassing

De website van Mariëlle Cuijpers kan links bevatten naar andere internetsites. Mariëlle Cuijpers is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze gelinkte sites en dit privacyreglement is ook niet van toepassing op deze gelinkte sites. Noch is Mariëlle Cuijpers verantwoordelijk voor het gebruik van cookies op deze gelinkte websites van derden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Mariëlle Cuijpers en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek .

Mariëlle Cuijpers wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Beveiliging van persoonsgegevens

Mariëlle Cuijpers neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.