Verantwoording

De informatie op deze website valt onder de verantwoordelijkheid van Mariëlle Cuijpers. Ik houd deze website zo actueel en volledig mogelijk. Zie je iets dat niet klopt, mis je iets of functioneert de website niet goed? Dan stel ik je reactie erg op prijs, zodat ik het kan verhelpen.

Hoe ik met gegevens en digitale informatie omga lees je in mijn privacyverklaring.

Het eigendoms- en auteursrecht is op de inhoud van deze website van toepassing. Neem svp contact met me op wanneer je gebruik wilt maken van tekst- of beeldmateriaal.