Campagne Pak problemen jeugdzorg bij de wortel aan

  • Vijf oplossingen voor de jeugdzorg

Dát er problemen zijn in de jeugdzorg is duidelijk. Maar zijn er ook duidelijke oplossingen? LOC Waardevolle zorg vindt van wél. 

In mijn rol als belangenbehartiger voor LOC Waardevolle zorg nam ik initiatief voor een campagne om de noodzaak van (mede)zeggenschap in de jeugdzorg kracht bij te zetten en problemen bij de wortel aan te pakken. Met de LOC-adviseur communicatie en medewerking van collega's organiseerden we een campagne met vijf artikelen over fundamentele oplossingen voor de jeugdzorg. De inhoud voor de artikelen haalden we op bij jongeren, ouders, cliëntenraadsleden, cliëntenraad-adviseurs en jeugdzorg professionals. 

Leiderschap tonen

De campagne spreekt verantwoordelijke politici, beleidsmakers en jeugdzorgorganisaties aan om leiderschap te tonen en doet de oproep: ‘Luister naar jongeren, ouders en zorgmedewerkers en werk samen met hen!’ 

Een tekstschrijver redigeerde de inhoudelijke teksten tot heldere taal. Een vormgever zorgde voor vijf kernachtige afbeeldingen en een samenvattende animatie. 

De vijf fundamentele oplossingen die LOC ophaalde bij jongeren en ouders zijn:

  1. Laat kinderen zijn wie ze zijn
  2. Maak werk van (mede)zeggenschap
  3. Versterk de rechtspositie van jongeren en ouders
  4. Maak werken in de jeugdzorg aantrekkelijk
  5. Laat leeftijdsgrenzen los

Vanaf najaar 2023 tot april 2024 communiceerde LOC de artikelen via de eigen communicatiekanalen en ging via sociale media de dialoog aan over de voorgestelde oplossingen. Zo heb ik er mede voor gezorgd dat LOC liet zien middenin het maatschappelijke debat over de jeugdzorg te staan - met een lange termijnvisie en vanuit de mensen die het aangaat.

Publicaties

Pak problemen jeugdzorg bij de wortel aan. Mariëlle Cuijpers, in: Zorg & Zeggenschap herfst 2023 link

Vijf oplossingen voor de jeugdzorg. Deel twee: Maak werk van (mede)zeggenschap. Mariëlle Cuijpers en Marjolein Hovius in: Zorg en Zeggenschap winter 2023 link

Overzicht van de vijf artikelen en downloads (link naar website clientenraad.nl)

Animatie vijf oplossingen voor de jeugdzorg

Illustraties: Jenny Lindhout. © LOC Waardevolle zorg