Organisatieadvies

  • Vanuit gezondheid en balans duurzaam veranderen

Ik adviseer en coach organisaties en netwerken om meer impact te bereiken met hun missie.

In een gezonde en evenwichtige organisatie werken productieve mensen. Ze voelen zich thuis in de organisatie, vinden hun werk zinvol en weten hoe ze met succes bijdragen aan het doel van de organisatie.

Ben je klaar voor een duurzame en vitale organisatie?

Om meer impact te bereiken, heb je inzicht nodig in welke activiteiten je organisatie:

  • Achterwege kan laten
  • Verminderen of minder vaak doen
  • Uitbreiden of vaker doen
  • Nog niet doet en dient te ontwikkelen

Ik adviseer en begeleid bij het vinden van onevenwichtigheden in je huidige organisatiestructuur en -cultuur en bij het herstellen van gezondheid en balans.   

Werkwijze en resultaten

Ik werk vanuit een relatiegerichte en participatieve benadering met als uitgangpunten dat:

  • de blauwdruk voor gezondheid en balans van nature al binnen een organisatie aanwezig is;
  • succesvolle verandering aansluit bij de blauwdruk en
  • alle belanghebben vanaf het begin deelnemen aan de organisatieontwikkeling - in een helder proces.

Een ontwikkelvraagstuk start met het in kaart brengen van de gezondheid en balans van de organisatie. Dit gebeurt via participatieve bijeenkomsten die tegelijkertijd draagvlak creëren. Betrokkenen krijgen ruimte om eigen leiderschap en wijsheid te tonen als persoon met zowel rationele vermogens als ook met verbeeldingskracht, intuïtie en emoties.

De organisatie krijgt een helder beeld over de huidige stand van zaken, gewenste ontwikkeldoelen, geschikte verandermethode(s), haalbare resultaten en het tijdpad. Tijdens vervolgbijeenkomsten komen gezamenlijk gedragen oplossingen tot stand. Hierdoor begrijpt en ondersteunt iedereen het eindresultaat. Mijn werkwijze leidt tot zinvolle, efficiënte en duurzame resultaten en goede interne samenwerking. 

Voor wie

Zelfstandig professionals, teams, organisaties en netwerken in het maatschappelijk domein en andere organisaties die buiten gebaande paden willen treden en concrete resultaten willen bereiken.


Reacties
“De aanpak van Mariëlle biedt mij de structuur om de belangrijkste zaken heel gericht op te pakken. Andere dingen kan ik de tijd en rust geven om zich te laten ontwikkelen. Dit werkt op de lange termijn heel efficiënt.” Directeur 
“Zonder Mariëlle had mijn bedrijf door interne tegenstellingen niet meer bestaan. Mariëlle was de verbindende kracht die het geheel in stand hield en dat was van levensbelang.” Bedrijfseigenaar

Contact

Kan ik je van dienst zijn, wil je een (online) oriënterend gesprek afspreken, ideeën uitwisselen of heb je vragen: neem contact op 

 

Op mijn diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing.