Vanuit gezondheid en balans je organisatie duurzaam veranderen

Ik adviseer en coach organisaties en netwerken bij het bereiken hun missie

In een gezonde en evenwichtige organisatie werken productieve mensen, gericht op het bereiken van strategische doelen. Mensen werken er graag ervaren het werk als zinvol en weten hoe hun bijdrage het succes van de organisatie ondersteunt.

Moet je organisatie zich aanpassen aan veranderde omstandigheden? Wil je werken aan de gezondheid en balans van je organisatie om de productiviteit of cultuur te verbeteren? Ik ondersteun je graag: neem contact op 

Werkwijze en resultaten

Ik werk vanuit een holistische en participatieve benadering met als uitgangpunten dat:

  • de blauwdruk voor gezondheid en balans van nature al binnen een organisatie aanwezig is en
  • om daar optimaal gebruik van te maken, betrek je bij de organisatieontwikkeling alle belanghebbenden.

Bij een ontwikkelvraagstuk start ik met het in kaart brengen van de gezondheid en balans van de organisatie. Dit gebeurt via participatieve bijeenkomsten. Via de tools die ik gebruik, nodig ik betrokken mensen uit om leiderschap te tonen en niet alleen rationele vermogens maar ook verbeeldingskracht, intuïtie en het hart in te brengen.

Zo ontstaat een helder beeld over de huidige stand van zaken, gewenste ontwikkeling, geschikte verandermethode(s), haalbare resultaten en het tijdpad. Tijdens vervolgbijeenkomsten breng ik met betrokkenen samen oplossingen tot stand. Hierdoor begrijpt en ondersteunt iedereen het eindresultaat. Mijn werkwijze leidt tot zinvolle, efficiënte en duurzame resultaten. 

Organisatiescan

Wil je alvast zelf aan de slag, download dan een korte Organisatiescan: In 3 stappen naar meer gezondheid & balans

Vraagstukken

Vraagstukken kunnen gaan over grote en kleinere doelen op het gebied van:

  • Leiderschapsontwikkeling - leiden zodat mensen zichzelf kunnen leiden
  • Organisatietransformatie en strategieontwikkeling
  • Productief (online) vergaderen, samenwerken en comfort in conflictsituaties 

Voor wie

Zelfstandig professionals, teams, organisaties en netwerken in het maatschappelijk domein, organisaties met een ideële doelstelling of die natuurinclusief en sociaal maatschappelijk verantwoord ondernemen en andere organisaties die zich thuisvoelen bij mijn werkwijze.

Reacties

“De aanpak van Mariëlle biedt mij de structuur om de belangrijkste zaken heel gericht op te pakken. Andere dingen kan ik de tijd en rust geven om zich te laten ontwikkelen. Dit werkt op de lange termijn heel efficiënt.” Directeur 
“Zonder Mariëlle had mijn bedrijf door interne tegenstellingen niet meer bestaan. Mariëlle was de verbindende kracht die het geheel in stand hield en dat was van levensbelang.” Bedrijfseigenaar

Expertise

Ik werk ruim dertig jaar in het brede maatschappelijke domein als onderzoeker, ontwikkelaar, beleids-, kennis- en organisatieadviseur, programmaleider, netwerkcoördinator en directeur. Ik heb organisatieontwikkelopdrachten gedaan bij zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten en onderwijs. Ik ben geschoold in veranderkundige benaderingen: humanistiek, sociaal beleid en genuine contact. Mijn hart ligt bij het bijdragen aan sociale én ecologische duurzaamheid. Voor mijn inspiratie en kwaliteitsborging ben ik aangesloten bij het internationale Genuine Contact- netwerk van consultants, coaches en trainers.

Bij omvangrijke opdrachten werk ik samen met organisatieadviseurs en facilitators uit mijn netwerk. 

Meer informatie

Ik ben tevens trainer, facilitator en programmaontwikkelaar en biedt begeleiding bij persoonlijke en professionele ontwikkeling: 

Op mijn diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing.

Contact

Kan ik je van dienst zijn, wil je een (online) oriënterend gesprek afspreken, ideeën uitwisselen of heb je vragen: neem contact op