Samenwerken aan professionele groei

  • Training voor intervisiebegeleiders

 De Vereniging Yogadocenten Nederland (VYN) wil intervisie bij haar leden stimuleren als onderdeel van kwaliteitsbevordering.

De VYN vroeg aan Samsara Yoga Docentenopleiding om een workshop te organiseren voor intervisiebegeleiders met  het karakter van een ‘train-de-trainer’ bijeenkomst en tevens een terugkomdag. In samenwerking met Vera Schelberg, opleider bij Samsara, ontwikkelde ik het programma van de workshop en de bijbehorende reader. We voerden de workshop op locatie uit in 2023 en 2024. Ook organiseerden we een online terugkombijeenkomst voor de deelnemers. Daarin konden zij vragen stellen en ervaringen uitwisselen.

Aanpak

In de workshop leerden de deelnemers een basis intervisiemethode voor een gestructureerd intervisiegesprek en kregen zij informatie over andere methodes. Daarnaast was er aandacht voor de praktische en organisatorische aspecten die komen kijken bij het opzetten en begeleiden van de eigen intervisiegroep. Centraal stonden het leren werken binnen een structuur, met voorwaarden en spelregels, die een goede omgeving creëren om op eigen en open wijze de intervisie te kunnen doorlopen.

De dag kenmerkte zich door een hoge mate van interactiviteit. Tegelijkertijd was het een voorbeeld van hoe een intervisiegroep, waarin collega’s op een gelijkwaardige basis van en met elkaar leren, begeleid kan worden. In de workshop werd theorie en praktijk afgewisseld door zelf oefenen, reflectie en dialoog met elkaar en de trainers. 

Als geautoriseerd Genuine Contact trainer gebruikte ik mijn expertise in 'Whole Person Process Facilitation'. Dat is een dynamische en participatieve methode om bijeenkomst te organiseren die onderdeel uitmaakt van het Genuine Contact programme. 

Resultaat

De VYN was zeer tevreden over de workshops met als resultaat dat er diverse intervisiegroepen verspreid door het land zijn gestart.

Zie de webpagina over intervisie van de VYN