Luisteren centraal in dialoogsessie

Een open uitwisseling tijdens een workshop over inclusie en diversiteit.

In juni 2021 organiseert consultant en cultureel antropoloog Roxane Beumer de workshop 'Zoul' bij Galerie Sanaa in Utrecht. Roxane brengt in deze creatieve omgeving een groep multidisciplinaire professionals bij elkaar die elk op een eigen manier bijdragen aan een gelijkwaardige samenleving. In de galerie zijn we omringd door de expositie An act of becoming. Ter voorbereiding mailden we met elkaar over associaties die de film Soul oproept.

Wat beweegt jou

We zijn allemaal geïnteresseerd in zingeving en gelijkwaardigheid in de samenleving. We willen elkaar op een ontspannen manier leren kennen en uitwisselen over wat ons bezighoudt rondom inclusie en diversiteit. Ik begeleid na de introductie een dialoogsessie. Dit duurt een uur. We zitten in een cirkelopstelling. Ter inspiratie ligt de prachtige serie diversiteitskaarten van Marten Bos uitgestald in het midden. De dialoog geef ik vorm via een praatobject dat in de cirkel rondgaat met de uitnodiging om 'vanuit je hart te spreken over wat jóu beweegt om je in te zetten voor diversiteit en inclusie'.

Rust en dynamiek

Ik kies voor deze vorm omdat de eenvoud ervan me aanspreekt. Iedereen krijgt de gelegenheid om aan het woord te komen en zichzelf uit te spreken. Of om niets te zeggen en het praatobject weer door te geven. Dat zorgt voor rust én dynamiek in het gesprek. Je bent als enige aan het woord wanneer je het praatobject vasthoudt, de anderen zijn dan respectvolle luisteraars. Je hoeft niet te onthouden wat anderen vertellen en je hoeft ook niet van tevoren te bedenken wat je wilt gaan zeggen. Dat besluit je in het moment. 

Het mag schuren in zo'n gesprek. Zowel raakvlakken als verschillen in elkaars leefwereld komen op deze manier van uitwisselen aan de oppervlakte. Deelnemers zijn vrij om een vraag aan elkaar te stellen en het staat eenieder ook vrij om daar al dan niet op in te gaan. Ieder bepaalt zijn eigen inbreng. De gespreksregels zorgen in het begin voor wat onwennigheid. Eenmaal over die drempel heen leidt het tot creativiteit en verrassende wendingen in het gesprek. 


Reactie deelnemer:
"Toen we in een cirkel gingen zitten en je de bedoeling uitlegde was ik kritisch. Dat veranderde snel en het is lang geleden dat ik aan zo'n mooi gesprek heb deelgenomen."

Meer informatie

Voor de achtergrond van een dialoosessie met praatobject zie de publicatie: 'The Way of Council', Jack Zimmerman en Virginia Coyle