Wat mensen beweegt

  • Betrokken mensen aan het woord over waardevolle zorg

Ik schrijf over wat mensen beweegt als voorbeelden van zinvolle verandering.

Nieuwsgierigheid naar wat mensen beweegt en maatschappelijk betrokkenheid, komen samen in artikelen die ik schrijf voor het tijdschrift Zorg & Zeggenschap van LOC Waardevolle zorg. Dit is een netwerk van mensen die betrokken zijn bij zorg en welzijn. Deelnemers aan het netwerk dragen eraan bij dat ieder mens een waardevol leven kan leiden. Ook als diegene zorg nodig heeft.

Meer menselijke maat

Zorg & Zeggenschap brengt voor het voetlicht hoe cliëntenraadsleden, zorgprofessionals en andere betrokkenen uit het netwerk van LOC Waardevolle zorg, concrete veranderingen weten te bereiken voor waardevolle zorg. Door het schrijven van de artikelen krijg ik de gelegenheid uitgebreid met een aantal van deze mensen spreken. Ze zetten zich bijvoorbeeld in voor gehandicapten- en ouderenzorg, vrouwenopvang, justitiële jeugdopvang, palliatieve en psychiatrische zorg. De gesprekken gaan over zeggenschap en kwalitatieve zorginhoudelijke thema's waarmee ik ook bekend ben als kennisprofessional in de langdurige zorg. 

Ik kom bij de geïnterviewde mensen veel inzet en compassie tegen en sterke drijfveren om het zorgsysteem meer op de menselijke maat te organiseren. Mijn opdracht is om de essentie hiervan voor het voetlicht te brengen. Zodat betrokkenen uit verschillende sectoren van elkaar kunnen leren. Ook mensen die wat verder van de zorgpraktijk afstaan, zoals beleidsmakers en toezichthouden, krijgen zo informatie over wat in de dagelijkse praktijk van belang is voor cliënten.

Wederzijdse waardering

Bij het schrijven van deze beknopte artikelen let ik erop dat de taal en toon past bij degene waar het over gaat en dat ik jargon vermijd. Dat de motivatie en opgedane ervaring goed naar voren komt. En dat ik concrete resultaten beschrijf die iemand heeft bereikt. Dit zoeken naar de juiste formuleringen geeft veel voldoening. De gesprekken geven mij bovendien meer inzicht in hoe mensen persoonlijke ervaringen weten te transformeren naar algemene verbeteringen in de zorg. Deze mensen staan open om nieuwe vaardigheden te leren en zich in het perspectief van anderen te verplaatsen. Ze zetten zich in om constructief met andere partijen samen te werken en dat bewonder ik. 

Verhalen schrijven op basis van een interview levert fijne samenwerkingen op. De geïnterviewden geven terug dat ze de manier waarderen waarop ik in het artikel verwoord wat ze doen en waarom:

“Dank voor het mooie artikel, erg waardevol en respectvol” en “Dank je wel voor het fijne interview, jouw begrip en weergave van mijn woorden. Ik vond het erg spannend maar ben trots dat ik het toch gedurfd heb. Daar heb jij een groot aandeel in.”

Soms krijgt een artikel een nog groter lezerspubliek omdat de betrokken organisatie het artikel deelt via sociale media als LinkedIn

Kennis verspreiden

Via Zorg & Zeggenschap draag ik zo bij aan het verspreiden van begrijpelijke kennis en goede voorbeelden over hoe mensen met elkaar op een waardevolle manier zorg veranderen.  

Selectie artikelen

Gemeenschapszin handen en voeten geven 
(Zorg en Zeggenschap winter 2023 - 2024)

Pak problemen jeugdzorg bij de wortel aan 
(Zorg & Zeggenschap herfst 2023) 

Behoefte aan breed kwaliteitskader vanuit leven van mensen
(Zorg & Zeggenschap voorjaar 2023)

Eigen keuzes geven kracht
(Zorg & Zeggenschap, herfst  2020)

Zorg staat niet voorop voor bewoners
(Zorg & Zeggenschap, winter 2018 - 2019)

Ook de relationele kant van zorg meten
(Zorg & Zeggenschap, winter 2018 - 2019)

Goede palliatieve zorg staat dicht bij leefwereld mensen
(Zorg & Zeggenschap, zomer 2018)

Bekijk het overzicht van mijn publicaties

Meer weten

Wil je meer weten over cliënten aan het woord laten of over hoe je goede voorbeelden helder onder woorden brengt en verspreidt? Ik denk graag met je mee en wie weet welk mooi idee daar uit voortkomt.

Neem contact met me op.