Zeggenschap voor jongeren en ouders

  • Filmpjes tonen goede voorbeelden

Waardevolle zorg voor jongeren en ouders begint bij (mede)zeggenschap.

In een serie van drie filmpjes delen jongeren en ouders van jeugdzorgorganisaties Youké, iHUB en entrea lindenhout hun visie op medezeggenschap. De cliëntenraden van deze organisaties hebben alle drie een adviestraject gedaan met LOC Waardevolle zorg om medezeggenschap in de organisatie te versterken.

Medezeggenschap verbeteren

De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) geldt ook voor aanbieders van jeugdzorg. Dit betekent dat een jeugdzorgorganisatie een cliëntenraad moet instellen. LOC wil met de filmpjes eraan bijdragen dat jongeren en ouderen bij jeugdzorgorganisaties meer inspraak en invloed krijgen op zorg die bij hen past. Met de goede voorbeelden in de filmjes kunnen cliëntenraden verbetering van medezeggenschap bespreekbaar maken met professionals, managers en bestuurders.

Mijn expertise

In de rol van projectleider heb ik voor LOC de totstandkoming van de filmpjes georganiseerd en inhoudelijk begeleid. Hierbij werkte ik samen met de betrokken cliëntenraden en jeugdzorgorganisaties en met LOC adviseurs en documentairemaker Anna Stienstra. Voor een artikel in het tijdschrift Zorg & Zeggenschap interviewde ik ook een van de deelnemers over haar motivatie om mee te doen aan de filmpjes. 

Relevante publicaties

Goede voorbeelden van medezeggenschap jeugdzorg link naar playlist met de video’s op Youtube
Niet over maar mét ons praten, in: Zorg & Zeggenschap zomer 2023 link