Waarom ik de Genuine Contact-benadering omarm

De holistische proceskennis die ik inmiddels regelmatig gebruik bij advies- en begeleidingsopdrachten kwam in het voorjaar van 2011 toevallig op mijn pad

Tijdens een netwerkbijeenkomst in Amsterdam raakte ik met een deelnemer in gesprek over mijn werk. Ik wilde een workshop gaan organiseren voor zorgmedewerkers over aandacht voor mentaal welbevinden. En vroeg me af welke praktische handvatten zorgmedewerkers daarbij daadwerkelijk zouden helpen. Mijn gesprekspartner maakte me enthousiast over haar werkwijze. Ze legde uit dat ze als consultant bijeenkomsten begeleidde via een holistisch proces dat Genuine Contact heet en waar mensen uitgenodigd worden 'met hun hele persoon' aanwezig te zijn en om onderwerpen te bespreken die hen zèlf bezighouden rondom een thema.

Uitgebreide voorbereiding

Ik werkte destijds bij Vilans, kenniscentrum voor langdurige zorg, als programmaleider voor het thema Mentaal Welbevinden. Ik nodigde de consultant uit om met mij samen te werken aan de workshop over mentaal welbevinden. Ik herinner me het eerste voorbereidingsgesprek. De rust tijdens het gesprek, de vragen die tot nadenken stemden en de uitgebreide verkenning van de bedoeling van de workshop en gewenste impact voor zowel de deelnemers als voor Vilans, maakten dat ik veel vertrouwen kreeg in de aanpak. Dat werd nog beter toen ik tijdens de workshop merkte hoe goed de workshoponderdelen en het tempo van de bijeenkomst aansloten bij de behoeften van de deelnemers. De bijeenkomst verliep geanimeerd. En naderhand gaven de deelnemers een hoge waardering voor wat ze hadden geleerd.

Verrijkende vergaderervaring

Inmiddels weet ik dat deze workshop was voorbereid en gefaciliteerd via Whole person proces facilitation, dat dit onderdeel uitmaakt van een gedegen uitgewerkt Genuine Contact™-programma evenals onder meer: Open Space Technology, Cross Cultural Conflict Resolution, Individueal Health & Balance en Organizational Health and Balance en dat er een groeiend netwerk bestaat van professionals, die op deze manier werken. De werkwijze leer je het beste al doende. Elk gesprek dat je voert of elke bijeenkomst die je met tools uit het programma vormgeeft, biedt mensen mogelijkheden om zowel zelf bij te dragen als te leren van anderen. Voor veel mensen is dat een nieuwe en levensverrijkende vergaderervaring. De focus ligt op het herstellen van gezondheid en balans, zodat je met verandering kunt omgaan in elke situatie en op oprecht contact maken met jezelf, de ander en de omgeving. Dat helpt mensen en organisaties om vitaler en productiever te functioneren. Ik weet inmiddels ook dat iedereen zich deze fijne manier van werken eigen kan maken.  

Ieders bijdrage relevant

Ik ging de modules van het programma volgen, dat was een inspirerende en zeker uitdagende persoonlijke en professionele ontwikkelingsweg. De Genuine Contact-benadering biedt een integrale, holistische benadering van verandering en leiderschap. De praktische inhoud pas ik toe in mijn werk en persoonlijke leven. Het brengt alle werkervaring en kennis uit voorgaande opleidingen - sociaal beleid, humanistiek, yoga - met elkaar in verbinding en het verrijkt mijn leidinggevende vaardigheden. Sinds 2017 ben ik geautoriseerd Genuine Contact-trainer. Om mijn kennis actueel te houden ben ik actief betrokken bij het Genuine Contact-netwerk.  

De Genuine Contact-benadering biedt een holistische en inclusieve benadering van verandering en leiderschap. Wat me aanspreekt is het uitgangspunt dat ieder mens kostbaar is; dat er een onderlinge verbondenheid bestaat en dat ieders bijdrage relevant is om verandering in goede banen te leiden- ongeacht de rol van iemand in een organisatie of gemeenschap. Het gaat om de ontwikkeling van vaardigheden, kennis en capaciteit om ongeacht de omstandigheden te gedijen, in een omgeving die nu eenmaal voortdurend beweegt. Tevens inspireert het mij en daagt het me uit dat de werkwijze gebruikt maakt van meerdere vormen van kennis. Zoals wetenschappelijke kennis, systeemkennis, intuïtief weten, collectieve wijsheid en overgeleverde ervaringskennis uit verschillende tradities en culturen.

Soepel en efficiënt

Ik krijg in de praktijk van mensen terug dat het werken met Genuine Contact werkt. Mensen voelen zich beter wanneer ze emoties mogen tonen - zowel positieve als negatieve -, bij een duidelijke structuur, met ruimte om onderling relaties te ontwikkelen en openheid om van gedachten te wisselen over zaken als doelen, visie en ambitie. De werkwijze helpt mij om transformatie- en veranderingsprocessen bij mensen en in organisaties zinvol, soepel en efficiënt te laten verlopen. 

Het draagt bij aan mijn groei tot een professioneel en persoonlijk vollediger mens, waardoor ik stevig en flexibel in het leven sta en anderen steeds beter van dienst kan zijn. 

Meer informatie

Genuine Contact Nederland organiseert elk jaar in september een mentoring circle, een netbijeenkomst voor iedereen die al bekend is met Genuine Contact of die meer wil weten over werken met Genuine Contact. 

Ze inzichten en tools uit de Genuine Contact-benaderling neem ik mee in mijn werkwijze. De modules van het programma bied ik als geautoriseerd Genuine Contact-trainer in company of in house aan en enkele modules ook via open inschrijving, zie bij Actueel op deze website. 

Lees meer

  • Meer over mij link (in bewerking)
  • Brochure Genuine Contact-programma link (pdf)
  • Website Genuine Contact link
  • Boek The Genuine Contact Way. Nourishing a Culture of Leadership link
  • Over werkwijze Genuine Contact in: A transformative edge link 
  • Over 'The Genuine Contact program' in: The Change Handbook link