Programma's en projecten voor groei en verbinding

Ik ontwikkel en (bege)leid projecten en programma's gericht op systeemverandering in het sociaal-maatschappelijke domein

Wat me motiveert is het creëren van mogelijkheden en kansen voor mensen om zich te ontplooien en een goed leven te leiden. Ruimte voor dialoog, samenwerken en verbinden zijn kernwaarden in mijn werkwijze. Ik voel me thuis wanneer ik kan pionieren en opbouwen. Thema's waarvoor ik me inzet: 

  • Inclusie, zeggenschap en participatie 
  • Inspirerende en gezonde leefomgeving
  • Kwaliteit van leven en bestaan
  • Levensvragen, zingeving en welbevinden
  • Menselijke maat in systemen

Veel activiteiten resulteren in publicaties of materialen voor deskundigheidsbevordering, bij voorkeur in co-productie, zie publicaties.

Enkele opdrachtgevers en samenwerkingpartners in mijn werk als zelfstandig professional: ANA Architecten, Doris Gottlieb, Gemeente Eindhoven, Genuine Contact Organization, Green & So, LOC Waardevolle Zorg, Louis Bolkinstituut, Provincie Noord-Brabant, Samsara Yoga Docentenopleiding, Zinnig Zorgen.

Expertise

Mijn ervaring met het ontwikkelen en leiden van projecten en programma's deed ik op bij de landelijke kennisorganisaties voor zorg en welzijn NIZW en Vilans. Ik werkte daar van 2000 tot 2017 als senior adviseur. Ik was één van de initiatiefnemers, ontwikkelaars en  vervolgens projectleider van het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen, met een kerngroep van tien landelijke organisaties in zorg en welzijn. Daarmee droeg ik bij aan meer aandacht voor zingeving en levensvragen in zorg en welzijn voor ouderen in overheidsbeleid en bij zorg- en welzijnsorganisaties.

Als expert Mentaal welbevinden ontwikkelde ik bij Vilans het themaprogramma Welbevinden en Levensvragen en werkte als onderzoeker en adviseur mee aan ruimte voor dialoog in zorgorganisaties. Daarnaast voerde ik projecten uit over: Kwaliteit van leven, cliëntenperspectief, transitie AWBZ, mentorschap, mantelzorg en informele zorg. Dit resulteerde in een aanbod van verbetertrajecten, publicaties en creatieve dialooginstrumenten.  

Als onderzoeker en projectleider bouwde ik bij het NIZW mee aan het kennisprogramma Werk en Handicap gericht op inclusie van mensen met een beperking. 

Opdrachtgevers en samenwerkingspartners: Branche- en beroepsorganisaties in zorg en welzijn; cliëntenorganisaties; coalitie Erbij tegen eenzaamheid; coalitie Van betekenis tot het einde; fondsen; gemeenten; hogescholen en universiteiten; landelijke kennisorganisaties; ministeries SZW en VWS; netwerken en zorgorganisaties in ouderenzorg, thuiszorg, gehandicaptenzorg en eerste lijn; uitvoeringsorganisatie UWV; welzijnsorganisaties; zorgverzekeraars.

Meer informatie

Ik breng ruim dertig jaar kennis en ervaring mee in het brede maatschappelijke domein in rollen als adviseur, onderzoeker, opleider, coach, programmaleider, netwerkcoördinator en directeur. Ik ben academisch opgeleid in humanistiek en (internationaal) sociaal beleid. Tevens heb ik me geschoold in duurzaam en natuurinclusief programmadesign via de Genuine Contact-benadering. Voor mijn inspiratie en kwaliteitsborging ben ik aangesloten bij het internationale Genuine Contact-netwerk van consultants, coaches en trainers. Zie ook:

Op mijn diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing.

Contact

Kan ik je van dienst zijn, wil je een (online) oriënterend gesprek afspreken, ideeën uitwisselen of heb je vragen: neem contact op