Publicaties

  • Overzicht van artikelen, boeken, rapporten en werkvormen

Ik schrijf en publiceer regelmatig over onderwerpen waar ik aan werk en die ik van belang vind voor zinvolle maatschappelijke en persoonlijke verandering

Hieronder staat een overzicht, onderverdeeld drie rubrieken:

  • Cliëntenperspectief en zeggenschap
  • Dialoog, kwaliteit van leven, welbevinden & levensvragen
  • Yoga en meditatie

Zie ook: Meer over mij

CLIËNTENPERSPECTIEF EN ZEGGENSCHAP

Gemeenschapszin handen en voeten geven. Cliëntenraad ouderenzorg en burgerinitiatief, Mariëlle Cuijpers in: rubriek Cliënt-en-Raad, Zorg en Zeggenschap winter 2023 link

Toekomstgericht nadenken over zorg thuis. Cliëntenraad Thuiszorg, Mariëlle Cuijpers in: rubriek Cliënt-en-Raad, Zorg & Zeggenschap herfst 2023 link

Pak problemen jeugdzorg bij de wortel aan. Mariëlle Cuijpers, in: Zorg & Zeggenschap herfst 2023 link

Niet over maar mét ons praten. Cliëntenraad Jeugdzorg, Mariëlle Cuijpers in: rubriek Cliënt-en-Raad, Zorg & Zeggenschap zomer 2023 link

Sterkere positie cliënten vertegenwoordiger noodzakelijk in Wet zorg en dwang en Wet verplichte ggz. Mariëlle Cuijpers, in: Zorg & Zeggenschap zomer 2023 link

Blijven praten en mensen meenemen. Cliëntenraad Ouderenzorg, Mariëlle Cuijpers in: rubriek Cliënt-en-Raad, Zorg & Zeggenschap voorjaar 2023 link

Behoefte aan breed kader vanuit leven van mensen. Nieuw kwaliteitskader 'Zorg voor kwetsbare ouderen'. Mariëlle Cuijpers, in: Zorg & Zeggenschap voorjaar 2023 link

Ouders, ervaringsdeskundigen en LOC bundelen krachten. Onmiddellijk oplossingen nodig voor falende jeugdbescherming. Mariëlle Cuijpers en Douwe Dronkert, in: Zorg & Zeggenschap winter 2022 link

Van stappenplan naar maatwerk in dialoog. Advies LOC aanpassingen Wet zorg en dwang. Mariëlle Cuijpers, in: Zorg & Zeggenschap winter 2022 link

Onvrijwillige of verplichte zorg. Mariëlle Cuijpers, in: Zorg & Zeggenschap herfst 2022 link

Waarde uitdrukken in geld zorgt voor erkenning. Veerkacht Centrale werkt aan waardering ervaringsdeskundigen. Mariëlle Cuijpers, in: Zorg & Zeggenschap zomer 2022 link

Willen weten wat de zorg doet. Cliëntenraad Thuiszorg, Mariëlle Cuijpers in: rubriek Cliënt-en-Raad, Zorg & Zeggenschap voorjaar 2022 link

Cliënten vanaf het begin laten meepraten. Cliëntenraad ggz, Mariëlle Cuijpers in: rubriek Cliënt-en-Raad, Zorg & Zeggenschap winter 2021 link

Altijd de zorginhoud vooropstellen. Cliëntenraad Gehandicaptenzorg, Mariëlle Cuijpers in: rubriek Cliënt-en-Raad, Zorg & Zeggenschap herfst 2021link

De onderste steen boven halen. Cliëntenraad Ambulante zorg, Mariëlle Cuijpers in: rubriek Cliënt-en-Raad, Zorg & Zeggenschap zomer 2021 link

Kennis in organisatie over medezeggenschap essentieel. Cliëntenraad GGZ, Mariëlle Cuijpers in: rubriek Cliënt-en-Raad, Zorg & Zeggenschap winter 2020 - 2021 link

Alleen de cliëntenraad kan vrijuit communiceren. Cliëntenraad Jeugd- en gezinsbescherming, Mariëlle Cuijpers in: rubriek Cliënt-en-Raad, Zorg & Zeggenschap herfst 2020 link

Eigen keuzes geven kracht. Interview met auteur en blogger H.O.P.E., Mariëlle Cuijpers in: rubriek Waardevol leven, Zorg & Zeggenschap herfst 2020 link

Opkomen voor cliënten en tegelijkertijd veel leren. Cliëntenraad Vrouwenhulpverlening, Mariëlle Cuijpers in: rubriek Cliënt-en-Raad, Zorg & Zeggenschap voorjaar 2020 link

Iets betekenen in het leven van mensen. Cliëntenraad Psychiatrie, Mariëlle Cuijpers in: rubriek Cliënt-en-Raad, Zorg & Zeggenschap winter 2019 - 2020 link

Zoeken naar goede verhouding lokale en centrale raden. Cliëntenraad Ouderenzorg, Mariëlle Cuijpers in: rubriek Cliënt-en-Raad, Zorg & Zeggenschap herfst 2019 link

Leer het financiële plaatje begrijpen. Cliëntenraad Thuiszorg, Mariëlle Cuijpers in: rubriek Cliënt-en-Raad, Zorg & Zeggenschap zomer 2019 link

Vernieuwing LOC-communicatie. Netwerk Waardevolle zorg, Mariëlle Cuijpers en Douwe Dronkert, in: Zorg & Zeggenschap maart 2019 link

We weten waar we staan. Cliëntenraad Maatschappelijke opvang, Mariëlle Cuijpers in: rubriek Cliënt-en-Raad, Zorg & Zeggenschap september 2018 link

Samen doen wat nodig is. Cliëntenraad Jeugdhulp, Mariëlle Cuijpers in: rubriek Cliënt-en-Raad, Zorg & Zeggenschap september 2018 link

Je bereikt het meest met honing. Cliëntenraad Ouderenzorg, Mariëlle Cuijpers in: rubriek Cliënt-en-Raad, Zorg & Zeggenschap juni 2018 link

Het Goede Gesprek; dialoog als basishouding in de zorg, Mostert Henry, Mariëlle Cuijpers, Christien Begemann, Herman Boers en Paulien den Bode, Vilans/Sting, Utrecht 2009 link

Budgethouders beoordelen Kwaliteit. Beoordelingsinstrument met kwaliteitscriteria voor het beoordelen van hulpverleners, Mariëlle Cuijpers en Marion Keizer, Vilans/Per Saldo, Utrecht 2008

Gewoon beginnen al doende leren. Werken aan versterking van het cliëntenperspectief, Morée Marjolein, Ank Loog, Mariëlle Cuijpers en Theo Royers, Vilans, Utrecht 2008 link

Gemeentetoets. Vragenlijst ter beoordeling van de mogelijkheden voor deelname aan het lokale leven door mensen met een handicap, Martin Schuurman en Mariëlle Cuijpers, LKNG, Utrecht 2006 link

Toegang tot het welzijnswerk voor mensen met een beperking, Mariëlle Cuijpers, Project Iedereen Welkom! Gemeente Utrecht/NIZW Utrecht 2006

As condições de vida das familias na Mina e na Cambangela. Investigação em dois bairros, Mariëlle Cuijpers voor: Ajuda de desenvolvimiento de povo para povo,  Benguela, Janeiro 1996 (niet gepubliceerd)

DIALOOG, KWALITEIT VAN LEVEN, WELBEVINDEN & LEVENSVRAGEN

Vijf oplossingen voor de jeugdzorg. Deel twee: Maak werk van (mede)zeggenschap. Mariëlle Cuijpers en Marjolein Hovius in: Zorg & Zeggenschap winter 2023 link

Ouderen willen wederkerige relaties opbouwen. Interview met gezondheidswetenschapper, docent en onderzoeker Susan Hupkens over haar proefschrift 'Betekenisvol leven in de buurt', Mariëlle Cuijpers in: Zorg en Zeggenschap zomer 2021 link

Ook de relationele kant van zorg meten. Andries Baart draagt boek op aan oud LOC-directeur, Mariëlle Cuijpers en Douwe Dronkert, in: Zorg & Zeggenschap december 2018 link

Zorg staat niet voorop voor bewoners. Interview met Peterjan van der Wal over Proefschrift 'Wat maakt het leven de moeite waard?' Mariëlle Cuijpers in: Zorg & Zeggenschap december 2018 link

Goede palliatieve zorg staat dicht bij leefwereld van mensen, Interview met Clemence Ross, directeur Agora, Mariëlle Cuijpers in: Zorg & Zeggenschap juni 2018 link

Inspiratiekaarten Welbevinden, reflectietool voor gesprekken over levensthema’s, Mariëlle Cuijpers en Ilse Vooren, Vilans /Zorg voor beter, Utrecht 2015 link

Kwaliteitsstandaard Levensvragen. Omgaan met levensvragen in de langdurige zorg voor ouderen, Mariëlle Cuijpers en Christien Begemann, Vilans/Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen en Zorginstituut Nederland (ZiN), Utrecht 2015 link

O, gaat het dáárover? Aandacht voor zingeving in sociaal werk met ouderen, Mariëlle Cuijpers en Christien Begemann, in: Kiezen en verbonden blijven. Krachtgericht werken met ouderen in de wijk, Kees Penninx, Uitgeverij Coutinho, Bussum 2015 link

Onmetelijke eenzaamheid als werkelijkheid, Ton Jorna en Mariëlle Cuijpers, essay in: Geloven onderweg nummer 1 2015 link

Op weg naar vitaliteit. Landkaarten als reflectietool voor mantelzorgers en mantelzorgondersteuners, Wilco Kruijswijk, Mariëlle Cuijpers en Dennis Lohuis, Movisie/Vilans/In voor mantelzorg 2015 link

Zin in eenzaamheid. Een ruimer begrip van eenzaamheid biedt nieuwe zorgperspectieven, Mariëlle Cuijpers in: Waardenwerk Journal of Humanistic Studies nummer 61 2015 link

In gesprek over mentaal welbevinden, Handreiking bij Landkaart domein mentaal welbevinden, Mariëlle Cuijpers, Herman Boers en Gerrit Jagt, Vilans, Utrecht 2014 link

De relatie. Over zingeving en mantelzorg, Wilco Kruijswijk en Mariëlle Cuijpers in: Maatwerk Vakblad voor maatschappelijk werk nummer 1 2012 link

Aanspreken op kracht. Waarom waardering nodig is voor positieve kanten van mantelzorg Mariëlle Cuijpers en Wilco Kruijswijk, Redactioneel in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, 2012 link

Momenten van zin, essay over zingeving en mantelzorg, Cuijpers Mariëlle, Wilco Kruijswijk en Wendy van Lier, Expertisecentrum Mantelzorg Utrecht 2012 link

Financiering van geestelijke verzorging voor ouderen, Mogelijkheden voor de verbreding van het werkterrein en inzet van geestelijk verzorgers Wal van der Peterjan en Mariëlle Cuijpers, Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen, Utrecht 2012 link

Hoe voelt u zich vandaag? Twaalf aanbevelingen voor zorgmedewerkers en teamleiders voor mentaal welbevinden in de ouderenzorg, Mariëlle Cuijpers, Vilans, Utrecht 2012 

Landkaart domein mentaal welbevinden. Op weg naar meer kwaliteit van leven voor de cliënt, Mariëlle Cuijpers, Herman Boers en Jean Klare, Vilans, Utrecht 2012 link

Mentaal welbevinden in de zorg thuis, startpunt voor innovatie, Tromp Thijs, Wout Huizing, Mariëlle Cuijpers en Gerdienke Ubels, Actiz, Utrecht 2012Zorg voor mentaal welbevinden, Cuijpers Mariëlle, Theo Royers en Merel Schrama, in: Senioren Wijzer, mei 2012 link

Drie jaar Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen in beeld, Cuijpers Mariëlle, Christien Begemann, Wendy van Lier en Marije Vermaas, Vilans/Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen, Utrecht 2011link

Er zijn voor de cliënt met al je voelsprieten. Omgaan met levensvragen. Werkboek voor (leerling)helpenden en -verzorgenden, Annemarie Vaalburg (tekst), Mariëlle Cuijpers (projectleider), Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen, Utrecht 2011 link

Aandacht voor levensvragen op de agenda, handreiking voor cliëntenraden om bij te dragen aan goede geestelijke zorg, Cuijpers Mariëlle en Marije Vermaas, Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen/Vilans, Utrecht 2010 link

Leren omgaan met levensvragen, dvd en handleiding, Mariëlle Cuijpers, Christien Begemann, Wendy van Lier en Marije Vermaas in samenwerking met het Toetstheater, Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen/Vilans, Utrecht 2010  link

Gesprekken over levensvragen met ouderen, dvd, Mariëlle Cuijpers, Christien Begemann, Wendy van Lier en Marijn Kuijper, Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen/Vilans, Utrecht 2008

Zin & Zorg. Omgaan met levensvragen van ouderen, bundeling van artikelen naar aanleiding van het gelijknamige Symposium op 15 maart 2007, Mariëlle Cuijpers en Nina van de Goor, Vilans, Utrecht 2007

In de zorg ook praten over wat er toe doet, Begemann Christien en Mariëlle Cuijpers, Trouw 24 augustus 2006 link

Inspiratiebron, toegang tot het volle leven, onderzoek naar de aard en werking van een inspiratiebron, Mariëlle Cuijpers, doctoraalscriptie Humanistiek, Utrecht 2004 link

INCLUSIE, WERK & HANDICAP

Met Eigen Kracht naar een baan, Lieshout van Hedda, Monique Spierenburg, Mariëlle Cuijpers en Fiet van Beek, Vilans, Utrecht 2007 link

Kansen en dilemma’s bij inspraak en zeggenschap, Spierenburg Monique en Cuijpers Mariëlle, in: Maandblad Reïntegratie, jaargang 5 nr. 3, maart 2005

Kenniscentrum jongeren met een arbeidshandicap en werk, contourennotitie, Leon Bosch en Mariëlle Cuijpers, NIZW Werk en Handicap in samenwerking met TNO Kwaliteit van leven en Reacollega Nederland, Utrecht 2005

Nieuwe uitdagingen voor begeleid werken, Cuijpers Mariëlle en Mulder Anneke, in: Maandblad Reïntegratie, jaargang 5, nummer 11, november 2005

Talents should be made the most of, more labour opportunities for people with learning disabilities in day care centres, Cuijpers Mariëlle en Mulder Anneke, in: Congresbundel 7th Euse Conference Barcelona 2005

Werkgeversbenadering en betaald begeleid werken, handreikingen voor trajectbegeleiders van dagactiviteitencentra, Mariëlle Cuijpers, NIZW Werk en Handicap, Utrecht 2005

Meer doen met mogelijkheden, handreiking voor doelgericht werken aan arbeidsintegratie voor mensen met beperkingen, Anneke Mulder, Mariëlle Cuijpers en Monique  Spierenburg, NIZW Werk en Handicap Utrecht 2004

Netwerken ter ondersteuning van mensen met ernstige beperkingen, evaluatieverslag, Mariëlle Cuijpers NIZW/Zorg en Princenhofgroep Werkgroep Ondersteund werken, Utrecht 2004

Talent moet je benutten, Mogelijkheden van deelnemers in doorstroomtrajecten van dagbesteding naar werk, Cuijpers Mariëlle, Spierenburg Monique en Timmer Johan, Rapportage en casusbeschrijvingen ontwikkeltraject Mogelijkheden Deelnemers, NIZW Werk en Handicap, Utrecht 2004 link

Talent moet je benutten! Vijf voorlichtingsfilms over doorstroomtrajecten van dagbesteding naar werk, Mariëlle Cuijpers en Monique Spierenburg, dvd en brochure, NIZW Werk en Handicap, Utrecht 2004 link

Arbeidsintegratie van mensen met een verstandelijke beperking, Johan Timmer, Mariëlle Cuijpers en Monique Spierenburg, in: Handboek Mogelijkheden, Vraaggerichte zorg voor mensen met een verstandelijke handicap, Elsevier gezondheidszorg 2003

Het werkt! Voorbeelden van mensen met ernstige beperkingen die ondersteund werken, Cuijpers Mariëlle en Zomerplaag Jeroen, NIZW/Princenhofgroep, Utrecht 2003

Werken aan inclusief onderwijs. Voorbeelden van kinderen met een beperking op een reguliere basisschool, Cuijpers Mariëlle en Zomerplaag Jeroen, NIZW/Princenhofgroep, Utrecht 2003

Werken aan resultaat, richtlijnen voor resultaatgericht werken aan doorstroom naar werk, Mariëlle Cuijpers en Tanja Otte, NIZW Werk en Handicap, Utrecht 2003

Het kan, jong, gehandicapt en ‘gewoon’ aan het werk! Arbeidstoeleiding via VSO-onderwijs biedt perspectieven, Bosch Leon, Cuijpers Mariëlle en Spierenburg Monique, Handicap en Beleid, 9e jaargang, nr 12/2002

Nieuwe wegen naar werk. Regionale pilots rond jongeren met een lichamelijke beperking, Bosch Leon, Cuijpers Mariëlle en Timmer Johan, NIZW Werk en Handicap, Utrecht 2002 

YOGA EN MEDITATIE

Praten over je vak. Met intervisiemethodes elkaar de juiste vragen stellen, Mariëlle Cuijpers en Manon van Middelkoop in: Nieuwsbrief Samsara Yoga Docentenopleiding september 2021link

Het Samsara Yoga Congres 2020 Online. Verbindend en Inspirerend, Mariëlle Cuijpers in: Yoga International nummer 5 december 2020 link

Yoga, op en naast de mat, Mariëlle Cuijpers en Danielle Bersma, in: Nieuwsbrief VYN nummer 2, 2020 link

Ontspannen tijdens inspanning, Danielle Bersma en Mariëlle Cuijpers in: Nieuwsbrief VYN nummer 4, 2019 link

Helend effect van navragen in de yogales, Mariëlle Cuijpers en Danielle Bersma, in: Nieuwsbrief VYN nummer 1, 2019 link

Yoga oefenboek voor de basis, Danielle Bersma, Mariëlle Cuijpers en Loes van der Mee, Samsara Yoga Docentenopleiding, Utrecht 2016 link

‘Waar heeft die man het over?’, Mariëlle Cuijpers, website samsara.nl, 2013 link

De adem in balans, de mens in balans, Mariëlle Cuijpers, website samsara.nl, 2012 link

Haal meer uit intervisie door structuur!
Mariëlle Cuijpers, in: Vereniging Yogadocenten Nederland Nieuwsbrief, jaargang 34, nummer 124, september 2011 link